Firm News -  חדשות הפירמה

פורסמה סקירת הקניין הרוחני בישראל, כחלק מספר רב לאומי

ידידיה מלכיאור, אחד השותפים במשרד LMA, הינו המחבר של הפרק הנוגע לדיני הקניין הרוחני בישראל, אשר פורסם על ידי הוצאה בינלאומית במסגרת המהדורה השישית של הספר The Intellectual Property Review (שיצא לאור באנגלית). הפרק הישראלי כולל סקירה של חוקי הקניין הרוחני בישראל, בעיקר בתחום הפטנטים, המדגמים, סימני המסחר, זכות יוצרים והתעשרות שלא כדין. בכלל זה הסקירה […]

אלטנה הגרמנית רוכשת את טכנולוגיית המטאלוגרפיה מקבוצת לנדא

משרד לפידות מלכיאור, אברמוביץ ושות' ייצג את חברת מעבדות לנדא (לנדא לאבס) בעסקה למכירת טכנולוגיית ההדפסה הננו-מטאלית (Nano-Metallography) לידי קבוצת אלטנה (ALTANA) הגרמנית. אלטנה, שמרכזה בגרמניה, הינה מובילה עולמית בתעשיית הכימיה לתעשיה. טכנולוגיית המאטלוגרפיה, שהוצגה לראשונה בחודש יוני 2016, מאפשרת ייצור של מוצרי דפוס מטאליים בעלות נמוכה משמעותית ביחס להטבעה בשיטות קונבנציונליות. למידע נוסף ראו: […]

LMA מצטרפת לרשת הבינלאומית Legus

משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות' שמח להודיע כי נבחר להיות החבר הישראלי היחיד ברשת עורכי הדין הבינלאומית Legus Law, בה חברים משרדים נבחרים הממוקמים במדינות רבות ברחבי העולם. החברות ברשת תאפשר לנו להציע ללקוחותינו שירות רב לאומי, ולהכיר בפני לקוחותינו העושים עסקים ברחבי העולם, או הנדרשים לליטיגציה מחוץ לישראל, עורכי דין שיספקו את השירות המשלים במדינות […]

משרד LMA ממשיך את שיתוף הפעולה עם הקלינקיה הסביבתית של אוניברסיטת בר אילן

קליניקה – בר אילן: כבשנים הקודמות, גם השנה נבחר משרדנו על ידי אוניברסיטת בר אילן ליטול חלק בקליניקה של איכות הסביבה, במסגרתה ייטלו הסטודנטים חלק פעיל בהכנת בעבודה על תיקי חקירה, הכנת כתבי אישום ומחקרים משפטיים. אנו מאחלים לסטודנטים שסיימו את הקליניקה ולסטודנטים החדשים שהצטרפו אליה הצלחה.

חדשות הפירמה