Firm News -  חדשות הפירמה

בלוג הבוררות של Kluwer מפרסם מאמר פרי עטם של עו"ד ממשרד LMA

בלוג הבוררות הבין לאומי של הוצאת Kluwer פרסם מאמר קצר באנגלית, פרי עטם של עורכי הדין ידידיה (דידי) מלכיאור והדס פלד, תחת הכותרת "חוק הבוררות הישראלית נקשר בסבך?  המצאה אל מחוץ לתחום של פסקי בוררות תוצרת הארץ" (בשפת המקור: Israeli Arbitration Law in Knots? Foreign Service of Process for ‘Made in Israel’ Awards).

המאמר דן בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, אשר גורם לבעיות משמעותיות באכיפתם של פסקי בוררות מסחריים בינלאומיים, הניתנים על ידי מותב בוררות ישראלי. בית המשפט העליון קבע כי על פי רוב בתי משפט ישראליים אינם מוסמכים להפעיל "זרוע ארוכה" ולהורות על המצאת כתבי בי-דין בהליך לאישור פסק בוררות שניתן בישראל נגד על דין זר.

המאמר המלא (באנגלית) נמצא באתר Kluwer כאן, וכן במדור הפרסומים שלנו.

Kluwer Arbitration Blog

חדשות הפירמה