Firm News -  חדשות הפירמה

חוף כפר נחום הושב לציבור

חוף כפר נחום המכונה גם "חוף ג'ינו" הוחזר לציבור לאחר שנים של השתלטות בלתי חוקית.

במסגרת ייצוגנו את המשרד להגנת הסביבה, במהלך חודש במרץ 2012 הגשנו לבית המשפט השלום בנצרת כתב אישום (ת.פ. 52062-03-12) נגד שלושה נאשמים, חברה ושני מנהלים: כפר נחום מסעדה וחוף פרטי 2003 בע"מ, עלי עודה ואחמד עודה, לאחר שנחשדו בביצוע עבירות סביבתיות חמורות של זיהום מי הכנרת. בכתב האישום ייחסנו לנאשמים עבירות על פי חוק שמירה סביבה חופית, התשנ"ד-2004, חוק המים, התשי"ט-1959 ותקנותיו, חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1994, חוק רישוי עסקים, חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998.

כעולה מכתב האישום, הנאשמים הפעילו וניהלו מסעדה בתוך גן לאומי ושמורת טבע ללא רישיון עסק כדין, ללא התשתיות המתאימות לקליטה וטיפול בשפכים המיוצרים שם, ובמספר הזדמנויות שונות הזרימו הנאשמים את השפכים מהמסעדה למי הכנרת באמצעות מערכת צינורות מוסלקת. היעדר תשתיות קבועות ומסדרות, כמו גם היעדר רישיון עסק כדין אינו מאפשר פיקוח ורגולציה (אסדרה) תקינים של רשויות המדינה השונות, שבכוחם למנוע מפגעים סביבתיים וציבוריים חמורים הישר לכנרת ולתחום הסביבה החופית של הכנרת כפי שכבר קרו.

נוכח התמשכות העבירות והפגיעה בציבור, בסביבה ובערכי הטבע, יחד עם כתב האישום, הגשנו גם בקשה לצו סגירה שיפוטי שיורה לנאשמים לסגור את המסעדה לאלתר.

במהלך חודש מאי 2012, הורה היועץ המשפטי לממשלה על ריכוז הטיפול באכיפת החוק במתחם בו ממוקמת המסעדה על ידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, המתבצעים על-ידי הרשויות השונות, כאשר בחלוקת הטיפול של רשויות המדינה, משרדנו קיבל על עצמו להמשיך לייצוג את המדינה בעבירות הסביבתיות ורישוי העסקים.

התמונה הכוללת שנחשפה קשה וחמורה ביותר. נמצא, כי מדובר בפעילות מסחרית רבת שנים לשם הפקת רווח, המבוצעת תוך הפרת חוק בוטה ותוך ביצוע לכאורה של עבירות פליליות רבות ומשמעותיות, וכי לפעילות המתוארות השלכות קשות, ובכלל זה בהיבט הסביבתי, בהיבטי שמירת שלטון החוק ואף בהיבט יחסי החוץ של מדינת ישראל (הקרקעות אליה פלשו הנאשמים ואחרים הם קרקעות שבחלקן בבעלות הוותיקן – הכנסייה הנוצרית).

ריכוז פעולות האכיפה, שנקטה ונוקטת המדינה באמצעות רשויותיה השונות עלה כי נגד הנאשמים ואחרים קיימים מספר הליכים, אזרחים ופליליים אשר כולם הם כתוצאה ישירה של התנהגות עבריינית בשטח בכפר נחום, שהחלה לפני כשלושה עשורים. במצב דברים זה, המציאות העובדתית שאפשרה את מתן ההחלטה לאפשר פעילות למשך שנה נוספת עד להסדר רישיון העסק התבררה כלא נכונה.

במהלך ההליך המשפטי נגד הנאשמים (שבהמלצת בית המשפט כלל גם המתנה בת שנה בכדי לתת לנאשמים הזדמנות נוספת למצות זכויותיהם להסדרת רישיון העסק – שלא הוסדר) פירטנו באריכות את כלל ההליכים שעמדו ועומדים נגד הנאשמים ואחרים בכל הקשור למסעדה ולשטח בה ממוקדת בכפר נחום. כך גם פרשנו את ההליכים ההיסטוריים של המסעדה הנוכחית אותה ביקשנו לסגור וזו שקדמה לה וכיצד בעצם נוצר המצב העגום בו במשך שנים רבות ובאין מפריע השתלטו הנאשמים ואחרים על מקרקעין של המדינה ושל הכנסייה, עשו דין לעצמם ופתחו עסק לא חוקי ומשגשג תוך צפצוף על החוק ופגיעה בשלטון, בציבור ובסביבה.

בראשית חודש בספטמבר 2013 קבע בית משפט השלום בנצרת בצורה לאקונית וללא נימוק והסבר, כי לאחר שעיין בטענות הצדדים, לפנים משורת הדין הוא מאפשר את המשך פעילות הנאשמים למשך 6 חודשים נוספים, וזאת מתוך נקודת הנחה כי יש בהסדרה הזמנית של הביוב (הסדרה שהושגה כשנה קודם בכדי להפסיק את המשך זרימת הביוב לכנרת), משום פתרון ראוי ומאוזן.

נוכח החלטתו השגויה של בית משפט השלום בנצרת, הגשנו ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל ואימץ את עמדתנו לכך שאין לאפשר את המשך הפעילות העבריינית מצד הנאשמים החולשת על תחומים רבים וכי חופש העיסוק נסוג אל מול האינטרס הציבורי של שמירה על שלטון החוק ומניעת ביצוע עבירות הסביבתיות וקבע כך:

"לא יכול להיות ספק בכך, שהפעלת מסעדה לחוף הכנרת, בתחום גן לאומי מוכרז ושמורת טבע, ללא קבלת האישורים הדרושים ומבלי שהוסדרה ואושרה פעילותה, על ידי כל הגופים, האמונים על מתן האישורים, הינה הפרה בוטה וגלויה של שלטון החוק, שפגיעתה באינטרס הציבורי, יכולה כשלעצמה להביא למתן צו הסגירה…

 על סמך הנימוקים דלעיל, אני מקבלת את הערעור ומורה על מתן צו זמני, האוסר על הפעלת המסעדה עד תום ההליכים בבית המשפט קמא. הצו יכנס לתוקפו לאלתר."

במקביל להליכים שנקט משרדנו במסגרת ריכוז ההליכים, גם רשויות האכיפה האחרות פעלו במישור הפלילי ובמישור האזרחי לסגירת המסעדה. בראשית חודש ינואר 2014 ויחד עם צו הסגירה של משרדנו, קבע בית המשפט העליון כי צו ההריסה, הפינוי וסילוק היד שניתן במסגרת הליך אזרחי שהתנהל בין הנאשמים ואחרים לבין רשות הטבע והגנים והחטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, יבוצע לאלתר.

 

קישורים

כתבה בגלובס

כתבה בג'רוזלם פוסט

כתבה במאקו – ערוץ 2

חדשות הפירמה