הדס פלד

הדס היא עורכת דין המשמשת כיועצת מיוחדת במשרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות'

Scan contact info - הדס פלדScan contact info