Practice Areas -  תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות', הינו משרד עורכי דין המציע מגוון רחב של שירותים משפטיים ללקוחותיו המקומיים, הבינלאומיים, והרב לאומיים. בעוד שליבת העיסוק המשפטי ב- LMA היא סביב דיני התאגידים, המשפט המסחרי, ודיני הקניין הרוחני (כולל ליטיגציה בתחומים אלו), אנו מעניקים ללקוחותינו שירותים נרחבים במגוון תחומים נוספים, המפורטים בקישורים בתבפריט שמשמאל, המכסים כל היבט בעולם המשפט המסחרי, החל מתהליך ההתאגדות ועד מיזוגים ורכישות (M&A), ומהסכמי תעסוקה ועד טיפול בהסכמי רישוי בינלאומיים מורכבים.

השירותים שלנו הינם מוכווני לקוח ומטרה, דבר הבא לידי ביטוי בהתאמת שירותים באיכות גבוהה לכל אחד מצרכי הלקוח, כחלק מההתחייבות המתמשכת שלנו למצוינות בעריכת הדין.

כל השירותים ניתנים הן באנגלית והן בעברית, והתקשורת עם צוות המשרד אפשרית בשתי השפות.

היותנו החבר הישראלי ברשת עורכי הדין Legus Law מאפשרת לנו לטפל, באמצעות משרדי עורכי דין נבחרים במדינות רבות בעולם, גם בצרכים הבינלואמיים של לקוחותינו.

 

תחומי עיסוק