Practice Areas -  תחומי עיסוק

דיני עבודה

דיני העבודה בישראל הינם אוסף מורכב של חוקים ותקנות, אשר פורשו ויושמו במספר רב של פסקי דין. צוות המשרד הוא בעל ניסיון רב בייעוץ לצוותי ההנהלה של לקוחותינו בכל היבטי דיני העבודה, החל מעריכת הסכמי עבודה פשוטים ועד לגיבוש תוכניות תמריצים מורכבות, ומסוגיות העולות כחלק משגרה יום-יומית ועד לסוגיות סבוכות הנוגעות לזכויות עובדים במסגרת הליך מיזוג או רכישת החברה.

חוזי עבודה:

אף על פי שחוזי עבודה הינם הסכמים נפוצים, ניסוחם דורש הקדשת תשומת לב מיוחדת לאור מורכבות החוקים החלים עליהם, וההשלכות הרות הגורל אם הם אינם מטופלים כראוי (למשל, במקרה בו הקניין הרוחני המפותח על ידי עובד בעמדת מפתח לא מוקנה כראוי לבעלות המעסיק).

ב- LMA אנו עורכים הסכמי עבודה המתאימים למגוון רב של מצבים, החל מהסכמי עבודה סטנדרטים ועד להסכמים עם מנהלים בכירים בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה. המומחיות שלנו בתחום הקניין הרוחני מאפשרת לנו להקדיש תשומת לב מיוחדת להקצאה הנכונה של הקניין הרוחני של החברה ולהסכמי הסודיות עם עובדים ויועצים שונים.

תוכניות אופציות לעובדים ולנושאי משרה:

ניסיוננו בתחום המיסוי מסייע לנו בניסוח, יישום וניהול תוכניות שכר באופציות ("ESOP") ותוכניות תגמול הוניות אחרות, המעניקות לעובדים שיעורי מס מופחתים על הכנסותיהם מקבלת האופציות. שירותים אלו כוללים בניית תוכניות אופציות ישראליות וזרות, קבלת האישורים מטעם רשות המס בישראל בנוגע להיבטים הישראלים של אותן תוכניות, וניהול שוטף של התוכנית.

ייצוג בהליכים משפטיים בתחום דיני עבודה:

ניסיוננו בייצוג בתיקים בתחום דיני העבודה הינו רחב היקף, לרבות ייצוג של תובעים ושל נתבעים בתיקים העוסקים בתוכניות אופציות לעובדים ותוכניות תגמול מיוחדות אחרות, סודות מסחריים ותניות אי-תחרות, והגנות על עובדים בהליכי פשיטת רגל ופירוק. בנוסף אנו בעלי ניסיון רב בייצוג לקוחותינו בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים (כגון: הליך הגישור) אשר לאחרונה לחלופה רווחת לפתרון סכסוכי עבודה.

תחומי עיסוק