Practice Areas -  תחומי עיסוק

משפט עסקי ומסחרי

משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' מסייע ללקוחותיו בכל ההיבטים של עסקאותיהם המסחריות, הן בישראל והן מחוצה לה.

צוות המשרד מעניק עזרה בניהול משא ומתן ובעריכת הסכמים הנחוצים לפעילות היום-יומית של לקוחותיו, לרבות מסמכי הזמנה ורכש, מכירת נכסים, הסכמי רישוי קניין רוחני, הסכמי הפצה, הסכמי השכרה, חוזי עבודה עם עובדים, יועצים חיצוניים, קבלנים, קבלני משנה וספקים.

בנוסף, הצוות שלנו מייעץ ללקוחותיו אודות אימוץ ויישום מדיניות הנוגעת לאחריות מוצר ו/או תוכנה, והסכמי רישוי למשתמש קצה ("EULA"), הסכמי שירות ותחזוקה, הסכמי תמיכה טכנית, ותוכניות הכשרה.

מומחיותנו במשפט המסחרי ודיני התאגידים מאפשרת לנו לייעץ בכל תחומי העסקאות המסחריות, לרבות בהיבטי המיסוי ובמבנה המימון של העסקה.

 

תחומי עיסוק