Firm News -  חדשות הפירמה

מחלקת הגבלים עסקיים במשרדנו נבחרה על ידי GCR 100 כאחד ממשרדי עורכי הדין להגבלים עסקיים המוביל בישראל

מחלקת הגבלים עסקיים נבחרה על ידי מגזין הדירוג הבינלאומי GCR 100 לאחד מוביל בישראל ומשרדי עורכי דין להגבלים עסקיים מומלצים מאוד .

GCR December – Israel survey

חדשות הפירמה