Firm News -  חדשות הפירמה

פסקי דין – הגנת הסביבה

שלוחות:

ביום 25 בנובמבר 2015, הגיש משרדנו, בכובעו כתובע מטעם המשרד להגנת הסביבה, כתב אישום חמור כנגד התאגיד "אגודה שיתופית חקלאית קומפוסט שלוחות" וכנגד תשעה מעורבים אחרים, בבית משפט השלום בנצרת (ת"פ 57974-11-15). כתב האישום מייחס למעורבים השלכת בוצה גולמית מסוכנת ומזוהמת שנאספה ממכוני טיהור שפכים ברחבי הארץ, והשלכתה בשדות הקיבוצים באזור מבלי שעברה טיפול כלל. גידולים חקלאיים המדושנים בבוצה שאינה מטופלת אסורים למאכל אדם וחל איסור להשתמש בבוצה למטרה זו.

כמו כן, הואשמו חלק מהמעורבים בהפרת תנאי רישיון העסק של התאגיד בכך שהוא קלט בוצה בהיקף גדול בהרבה מהמותר על פי התנאים, ודיווח דיווחים כוזבים אשר הניבו לו הכנסות במילוני שקלים.

יצוין, כי חקירת הפרשה החלה בעקבות כתבת סיקור שפורסמה בערוץ 2. קישור לכתבה:

http://www.mako.co.il/news-israel/health-q4_2014/Article-17e7477e4b11a41004.htm

 

בית שאן:

לאחרונה, משרדנו סיים בהצלחה הליך פלילי כנגד עיריית בית שאן, חבר הכנסת ג'קי לוי, שכיהן כראש העיר ומעורבים נוספים בבית המשפט השלום בנצרת (ת"פ 1341-03-15), בגין ניהול תחנת מעבר שלא כדין ובשל הזרמת שפכים גולמיים לנחל חרוד. בית המשפט הרשיע את הנאשמים וגזר עליהם קנס כספי. נציין כי התיק החל בפרקליטות המדינה, אולם עבר לטיפולנו, לאחר שנבצר מהפרקליטה לטפל בתיק.

 

כפר נחום:

בחודש דצמבר 2015 ניתן גזר דין בהליך פלילי אשר משרדנו ניהל במסגרת ת"פ 52062-03-12 בבית המשפט השלום בנצרת, בגין הזרמת שפכים גולמיים לכינרת, פגיעה בסביבה החופית ועבירות נוספות הנוגעות לדיני הגנת הסביבה. בית המשפט גזר את עונשם של הנאשמים תוך קבלת עמדתנו כי בשל חומרת האישומים בכתב האישום, יש לגזור על הנאשמים מאסר בפועל ולהשית עליהם קנסות גבוהים.

בית המשפט התייחס לחשיבות השמירה על הסביבה החופית ולחומרת מעשי הנאשמים וכתב: "הפגיעה באיכות הסביבה מולידה זעקה אילמת. הטבע הפגוע אינו מוחה, אינו מגיש תלונות במשטרה, ואינו תובע את נזקיו… באשר לסביבה החופית כבר כתבתי כי זו נתונה לסכנות מתמידות ולא בכדי ראה המחוקק לייחד חוק לשם שמירה על הסביבה החופית, הקובע עונשים חומרים בגין פגיעות בסביבה החופית, לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מאסר בפועל של עד 6 חודשים…. מדובר במעשה חמור ומתוכנן שלא נבע מטעות או מעידה חד פעמית אלא מפעולות שנעשו לאורך שנים בחלק מהמקרים בהיחבא כדי להימנע מגילויין…"

 

גודפוסט

בימים אלו ניתן גזר דין בבית המשפט השלום בבאר שבע (במסגרת ת"פ 20730-02-15), אשר משרדנו ניהל. גזר הדין ניתן כנגד חברת גוד-פוסט בע"מ, ענבי הנגב בע"מ ומנהלה, בגין הפעלת אתר קומפוסט שלא כדין, השלכת קומפוסט ברשות הרבים וגרימת מפגעי ריח חמורים, במסגרתו השית בית המשפט על הנאשמים קנסות מהגבוהים ביותר שנגזרו בארץ בגין אתרי קומפוסט לא חוקיים.

בית המשפט התייחס בחומרה רבה למעשי הנאשמים, וכתב: "… מדובר באיכות חיינו וחיי הדורות הבאים. אין המדובר באיכות חיים שהיא עניין לנפש לפילוסופיה ולתרבות, אלא על איכות הקרקע, איכותם של הגידולים החקלאיים עליהם נסמכת כלכלתנו, ועל איכות המים להם אנו זקוקים… לאור הפליליות הגבוהה שמצאתי במעשי הנאשמים… יש לקבוע מתחמי ענישה חמורים יותר מהמקובל"

חדשות הפירמה