Firm News -  חדשות הפירמה

LMA מצטרפת לרשת הבינלאומית Legus

משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות' שמח להודיע כי נבחר להיות החבר הישראלי היחיד ברשת עורכי הדין הבינלאומית Legus Law, בה חברים משרדים נבחרים הממוקמים במדינות רבות ברחבי העולם.

החברות ברשת תאפשר לנו להציע ללקוחותינו שירות רב לאומי, ולהכיר בפני לקוחותינו העושים עסקים ברחבי העולם, או הנדרשים לליטיגציה מחוץ לישראל, עורכי דין שיספקו את השירות המשלים במדינות הרלוונטיות. החברות ברשת Legus כוללת השתתפות בכנסים בהם משתתפים רבים מעורכי הדין, באופן היוצר קשר אישי עם המשרדים מחוץ לישראל.

legus

 

חדשות הפירמה