Firm News -  חדשות הפירמה

ידידיה מלכיאור השתתף בפאנל בנושא בוררות בינלאומית

במסגרת ההשתתפות בכנס השנתי 2018 של רשת עורכי הדין Legus Law (שמשרדנו הוא החבר הישראלי בה), שנערך בקופנהגן, דנמרק, השתתף עו"ד ידידה מלכיאור בפאנל שעסק בסוגיות בבוררות בינלאומית. הדוברים הנוספים בפאנל היו ארקי לוין מפירמת Lindabury, McCormick, Estabrook & Cooper, P.C בניו ג'רזי, והאריס מידאניס מפירמת Meidanis Seremetakis & Associates ביוון.

הנושאים שנדונו בפאנל כללו בין היתר ניסוח של תניות בוררות בינלאומית, בחירת הדין החל ומקום הבוררות, בחירת הבוררים או מוסד הבוררות המתאים, התגברות על מכשולי שפה, היבטים פרוצדורליים בבוררות בינלאומית, ואכיפה בינלאומית של פסקי בוררות.

 

חדשות הפירמה