Practice Areas -  תחומי עיסוק

הגבלים עסקיים

מחלקת ההגבלים העסקיים של המשרד מלווה, על בסיס קבוע ומתמשך, מייעצת ברמה יומיומית ומייצגת חברות וגופים עסקיים וציבוריים, ישראליים ובינלאומיים, במגוון גדול של נושאים ועניינים בתחום ההגבלים העסקיים – עסקאות מיזוג ורכישות, הסכמי שיווק, הפצה, סוכנות ואי-תחרות מגוונים, מונופולין וניצול מעמד לרעה, ועוד – מול רשות ההגבלים העסקיים, בבית הדין להגבלים עסקיים ובבתי המשפט הרלבנטיים (בעיקר בבית המשפט המחוזי בירושלים ובבית המשפט העליון), בהליכים אזרחיים ופליליים כאחד. בנוסף, מלווה המחלקה ומייעצת למספר חברות גדולות אשר אימצו תכניות אכיפה פנימית של דיני ההגבלים העסקיים, בתהליך ההטמעה והיישום של תכנית אכיפה פנימית כאמור (הנחייה, ביקורות, הדרכות, ליווי שוטף, וכו').

עו"ד זיו אברמוביץ' העומד בראש המחלקה, משמש כחבר פעיל בלשכת עורכי הדין הבינלאומית (IBA – International Bar Association) ובפרט בוועדת ההגבלים העסקיים של הלשכה, משתתף פעיל וקבוע בכנסים בינלאומיים בתחום ומפרסם על בסיס קבוע ומתמשך מאמרים וטורים בכתב העת של הוועדה, בנוגע להתפתחויות בתחום ההגבלים העסקיים בישראל, ובכתבי עת בינלאומיים מובילים בתחום ההגבלים העסקיים.

מחלקת ההגבלים העסקיים של המשרד נבחרת מאז שנת 2008 ועד היום ברציפות כאחת ממחלקות ההגבלים העסקיים הנבחרות בישראל (מדורגת כ – Highly Recommended) על ידי מגזין התחרות הבינלאומי Global Competition Review ועו"ד זיו אברמוביץ' העומד בראשה נבחר מזה מספר שנים ברציפות כאחד מעורכי הדין הישראליים המובילים בתחום ההגבלים העסקיים על ידי הדירוג הבינלאומי Who's Who Legal.

 

תחומי עיסוק