Practice Areas -  תחומי עיסוק

ליטגציה מורכבת ובוררות

משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' מייצג הן תובעים והן נתבעים בכל שלבי ההליכים המשפטיים לרבות בתביעות בבתי משפט ובהליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים כגון גישור ובוררות. צוות המשרד בעל ניסיון עשיר בניהול תיקים מורכבים בערכאות השונות בישראל, וייצג בהצלחה יתרה את לקוחות המשרד בתיקים משמעותיים.

אנו ניהלנו ומנהלים מגוון רחב של הליכים, הנוגעים בכל אחד מתחומי ההתמחות שלנו:

  • ליטיגציה בתחום התאגידים, לרבות ייצוג בסכסוכים אודות מימון חברות ומיזוגים ורכישות, סכסוכים בין בעלי מניות אגב ניהול תאגידי, זכויות למניות וזכויות הצמודות למניות החברה.
  • לעיתים קרובות משרדנו מייצג צדדים בתיקי ליטיגציה מסחרית, כגון סכסוכים הנוגעים לעסקאות בארץ ובעולם, הסכמי הפצה, והסכמים לאספקה של סחורות ושירותים.
  • עיסוקנו בתחום הקניין הרוחני כולל ייצוג בתיקי הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות הפרות של זכויות יוצרים וסימני מסחר, מחלוקות בדבר בעלות בפטנטים, אכיפה של סודות מסחריים וגניבת עין.
  • מחלקת ההגבלים העסקיים המנוסה של המשרד מייצגת המחלקה לקוחות במסגרת חקירות אזרחיות ופליליות של רשות ההגבלים העסקיים, ובהליכים משפטיים הנובעים מכך.
  • העיסוק של LMA בדיני עבודה כולל ייצוג של מעבידים ועובדים בסכסוכי עבודה, לרבות בתיקים מורכבים הנוגעים למענקי אופציות, תוכניות תמריצים לעובדים בעמדות מפתח, עמלות לאנשי מכירות ואכיפה של סעיפי סודיות מידע והגבלת עיסוק.
  • שירותינו בתחום הנדל"ן כוללים ייצוג בתיקים בתחומים שונים, החל מליקויי בנייה ועד לתיקים מורכבים ביותר אודות בעלות בנכסים וזכויות בשווי ניכר.
  • משרדנו מייצג נושים בהליכי פשיטת רגל ופירוק. כמו כן, לעיתים עורכי דין ממשרדנו ממונים על ידי בית המשפט כמפרקים או נאמנים בהליכי חדלות פרעון.
  • עיסוקנו בתחום המיסוי כוללת ייצוג הן בתיקים ליטיגציה אזרחיים והן ליטיגציה בתיקי עבירות מס פליליות.
  • הייעוץ שלנו בתחומי המשפט המינהלי כולל גם ייצוג בעתירות מינהליות, בדגש על עתירות בענייני מכרזים בהם משרדנו מייצג את זוכים במכרזים והן עותרים נגד החלטות של ועדות מכרזים.

תחומי עיסוק