Practice Areas -  תחומי עיסוק

עסקאות נדל"ן

משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' מלווה את לקוחותיו בכל שלבי עסקאות הנדל"ן בישראל ובחו"ל. השירותים שלנו בתחום הנדל"ן מגוונים, החל מעסקאות פשוטות לרכישת דירות מוגרים, עבור דרך פרויקטים של תמ"א 38, וכלה בפרויקטים מורכבים לרכישת ומימון נדל"ן מסחרי.

שירותי נדל"ן מסחרי:

ב- LMA אנו מלווים את לקוחותינו העסקיים תוך טיפול בכל צורכיהם בתחום הנדל"ן, ובכלל זה רכישה, חכירה והשכרה של נכסים מסחריים, פרויקטים מורכבים להשבחת נכסים, וניהול יום-יומי של נכסים. כמו כן, אנו מנסחים, מנהלים משא ומתן, ומפקחים על ביצוע הסכמים לשימוש בנכסים מסחריים, כגון: קניונים, מרכזי קניות ובנייני משרדים.

צוות לפידות, מלכיאור, אברמוביץ' ושות' מלווה את לקוחותיו בהשקעות נדל"ן פיננסיות, לרבות במשא ומתן ובניסוח הסכמי המימון, והקמת גופי אחזקה להשקעות מסוג זה.

מיסוי מקרקעין (או נדל"ן):

ניסיוננו בתחום המיסוי מסייע ללקוחותינו בתכנון מס בעסקאות נדל"ן על מנת ליהנות מהפטורים הרבים, או משיעורי מס מופחתים, החלים בעסקאות נדל"ן. ייעוץ זה יקר ערך לאנשים המעוניינים למכור את נכסם הפרטי, וכמו כן אף ליזמי נדל"ן מקצועיים המבצעים עסקאות בניה ועסקאות קומבינציה מורכבות.

ייצוג בתיקי נדל"ן:

ניסיוננו בתחום הליטיגציה כולל ייצוג הן של תובעים והן של נתבעים בכל תחומי הנדל"ן. ניהלנו תיקים החל מליקויי בניה ועד תיקים מורכבים ביותר הנוגעים לבעלות על נכסי נדל"ן בשווי ניכר.

תחומי עיסוק