Practice Areas -  תחומי עיסוק

שירותי מיסוי

מקסום רווחים דורש תכנון מס קפדני וזהיר עובר לתכנון כל עסקה. מומחיותנו בתחום מימון החברות ודיני התאגידים כוללת הבנה של השלכותיהם של מבני עסקאות שונים על חבות המס הפוטנציאלית.

בנוסף, אנו מייצגים את לקוחותינו בסוגיות מיסוי מורכבות, כגון: דחיית מס בעסקאות החלפת מניות, תוכניות אופציות לעובדים, ושירותי נאמנות לצורך מס.

תכנון מס:

תכנון המס המוכוון עסקים שלנו מתחיל בתהליך טרום-ההתאגדות – בבחירת הפורום המשפטי ומבנה ההתאגדות הראויים, וממשיך לאורך חיי התאגיד (כגון בעת ייסוד חברות בת והקמת פעילות במדינות שונות), ועד תכנון אסטרטגיית ה"אקזיט" באמצעות מיזוגים ורכישות. בייסוד גופים משפטיים זרים אנו משתפים פעולה עם היועצים שלנו בחו"ל במדינות הרלוונטיות ועם משרדי רואי חשבון ידועים.

שירותי מיסוי מיוחדים:

פקודת המס הישראלית מאפשרת לאנשים פרטיים ולתאגידים מסחריים הטבות מס מסוימות, אך דורשות הקפדה על כללים מורכבים. בהתאם לכך, משרדנו מספק את השירותים הבאים:

  • שירותי נאמנות המאושרים על ידי רשות המיסים בישראל, הדרושים כחלק מהסדרי דחיית המס במצבים כגון עסקאות החלפת מניות (דחיית תשלום המס עד שהמניות שהתקבלו ימכרו).
  • כחלק מהתמחותנו בתחום דיני העבודה אנו עוזרים ללקוחותינו בניסוח, יישום וניהול תוכניות תגמול באמצעות אופציות לעובדים ("ESOP") או תוכניות תגמול הוניות אחרות, המעניקות לעובדים שיעור מס מופחת עבור ההטבות הנובעות מתוכניות אלו.
  • אנו מסייעים ללקוחותינו בקבלת הטבות מס מיוחדות במסגרת השקעות הון ותוכניות מחקר ופיתוח.

מיסוי מקרקעין:

התמחותנו בתחום הנדל"ן כוללת תכנון קפדני וזהיר של היבטי המס, על מנת ליהנות מהפטורים הרבים, או משיעורי מס מופחתים, להם זכאים הלקוחות בעת ביצוע בעסקאות נדל"ן פשוטות או מורכבות.

ייצוג בתיקי מיסוי:

ניסיוננו בייצוג משפטי כולל ייצוג הן בתיקים אזרחים והן בעבירות מס פליליות. הניסיון בליטיגציה כולל ניהול תיקים הנוגעים לסוגי מס שונים, ובהם מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, ומכס.

 

תחומי עיסוק