Publication -  פרסומים

סקירות משפטיות

כחלק בלתי נפרד ממחויבותנו למתן שירות משפטי איכותי,צוות משרד לפידות, מלכיאור, אברמוביץ ושות' עושה שימוש במאגרי מידע משפטיים המתעדכנים מדי יום. השימוש במידע עדכני מאפשר לתת מענה מדויק ומהיר לצרכים של לקוחותינו, ותורם להתפתחות המקצועית של צוות העובדים הנמצאים בתהליך של לימוד מתמיד.

צוות המשרד מפרסם מאמרים בכתבי עת מובילים, וכמו כן אנו מכינים סקירות של פסיקה ישראלית באנגלית, המיועדים להנגיש מידע משפטי על ישראל ללקוחתינו מחו"ל. כשירות ללקוחות המשרד והציבור הרחב חלק מהסקירות והפרסומים האחרים מצויים באתר האינטרנט שלנו, בדגש על סקירות בתחומי המשפט מסחרי, דיני חברות, הגבלים עיסקיים וקניין רוחני. מרבית הפרסומים הינם, כאמור, באנגלית, ולכן מומלץ לעבור לדף הסקירות באנגלית.

הסקירות המשפטיות המפורסמות באתר אינן תחליף לקריאת הטקסט המלא של פסקי הדין הנסקרים, ואין בהם בכדי להוות תחליף להתייעצות עם עורך דין מוסמך, על סמך הנסיבות הפרטניות של מקרה ומקרה.פסקי הדין המסוקרים משקפים את החלטות בית המשפט בנסיבות הספציפיות שנדונו, ואין באמור בסקירות בכדי לבטא את הדעה או חוות הדעת של משרד LMA. אנו ממליצים ליצור קשר עם צוות המשרד על מנת שנוכל לסייע לכם על ידי מתן חוות דעת ויועוץ המותאם לצרכים שלכם.

 

פרסומים